Καραμητσόπουλος:Υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών του Δήμου μας
Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team   

 

karamitsopoulos2

Εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας στην επιλογή της κυβέρνησης να εκχωρήσει μέρος των υπηρεσιών που αφορούν την διαχείριση απορριμμάτων, την καθαριότητα, το πράσινο κλπ σε ιδιώτες.


Συγκεκριμένα στο άρθρο 178 (αρχικά 179) του αναπτυξιακού νόμου που ψηφίστηκε από τη Βουλή αναφέρεται ότι:
«Το δημοτικό συμβούλιο, μπορεί κατά την κρίση του, να αποφασίζει για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α΄147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου κα ηλεκτροφωτισμού. Με απόφαση καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται»
Είναι προφανές ότι με ισχνή πλειοψηφία και χωρίς καμιά αιτιολόγηση (αντιθέτως με ό,τι προβλεπόταν στον προηγούμενο νόμο) το δημοτικό συμβούλιο παραχωρεί υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα σε ιδιώτες ανοίγοντας έτσι τον ασκό του Αιόλου για την πλήρη ιδιωτικοποίηση τους.
Θεωρούμε ότι υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα όπως η διαχείριση απορριμμάτων, η ανακύκλωση, το πράσινο είναι υποχρέωση του κράτους αλλά και δικαίωμα κάθε πολίτη.
Πρέπει να γίνονται με πρωταρχικό σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και όχι το κέρδος το οποίο αν προκύψει πρέπει να επιστρέφει στην κοινωνία και τους δημότες. Επομένως δεν συμβιβάζεται η παραχώρηση της διαχείρισης απορριμμάτων σε ιδιωτικές εταιρείες που έχουν ως προτεραιότητα τους την αύξηση της κερδοφορίας τους.
Εξάλλου όπου περιστασιακά παραχωρήθηκε η αποκομιδή των απορριμμάτων σε ιδιώτες το κόστος αντί να μειωθεί πολλαπλασιάστηκε με τα επιπλέον βάρη να βαρύνουν τους δημότες.
Για αυτό υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών του Δήμου μας.
Απαιτούμε από την κεντρική εξουσία να στελεχώσει με το απαιτούμενο μόνιμο προσωπικό τις δημοτικές υπηρεσίες, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του υλικοτεχνικού εξοπλισμού.


Γιώργος Δ. Καραμητσόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος Αγρινίου
Επικεφαλής της «Συμμαχίας Πολιτών»